Contact WhatsApp
Login
Van der Bilt onderweg naar 0 sinds 1965 9,7/10
WhatsApp

WRM Bijscholing theorie (rijinstructeur blijven)

WRM Bijscholing cursusoverzicht
€ 119.- Excl. BTW
 • Sinds 1965
 • Klassikale lessen
 • Ervaren docenten
 • Inclusief aanmeldkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie
RIS-instructeur 2.0 (67)
€ 1.720,- Excl. BTW
 • Deze cursus telt zowel mee voor praktijkbegeleiding als voor 2 bijscholingsdagen
 • Klaar voor de toekomst met RIS 2.0
 • De beste RIS-docenten 2.0
 • Inclusief examen en aan -en afmeldkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie
RIS-instructeur 2.0 bijscholing (68)
€ 605,- Excl. BTW
 • Alleen voor RIS instructeurs
 • Update naar RIS 2.0
 • Klassikale lessen
 • Inclusief aan -en afmeldkosten en exclusief examen
WRM Bijscholing cursusoverzicht
€ 119.- Excl. BTW
RIS-instructeur 2.0 (67)
€ 1.720,- Excl. BTW

Hoe ziet de WRM bijscholing eruit en wat zijn de data?
De opleiding bestaat uit zes dagdelen theoriebijscholing (1 dagdeel = 3 klokuren) en u moet bij IBKI één praktijkbegeleiding doen met als doel het WRM-certificaat oftewel je instructeursdiploma te behouden. Eén bijscholing moet altijd over wet- en regelgeving gaan.

Uw WRM-certificaat is vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt én een geldige originele VOG bij IBKI inlevert. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.
Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig bij IBKI voor administratieve verwerking en productie van het pasje. Ook een VOG kost tijd: een VOG-aanvraag duurt normaal maximaal 4 weken. Vraag die VOG aan 6 maanden vóór uw pas verloopt; u bent dan altijd op tijd! Niet eerder, de VOG mag maximaal 6 maanden oud zijn op de verloopdatum van uw pas.
N.B. Er zit gemiddeld zes weken tussen uw praktijkbegeleiding en een eventuele herkansing; een kortere periode is mogelijk, maar niet altijd. Zie voor de spoedprocedure de pagina ‘Hoe kan ik mij aanmelden’.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

 • Praktijkbegeleiding: u geeft één keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles aan een echte rijbewijsleerling. Een IBKI-examinator beoordeelt deze rijlessen. De beoordeling moet voldoende zijn. Er zijn twee herkansingen mogelijk. Een voldoende resultaat voor een aanvullende WRM-categorie (A, C, D of T) telt als een praktische bijscholing.
 • Theoretische bijscholing: u volgt zes dagdelen van drie uur theoriecursussen. Hierbij doet u geen examen, maar uw aanwezigheid is wel verplicht. Eén bijscholing moet altijd over wet- en regelgeving gaan. Verder mag u vrij kiezen uit een lijst met cursusonderwerpen die elk jaar wordt aangevuld. Dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat is niet toegestaan.

Als u aan uw bijscholingsverplichting hebt voldaan én IBKI heeft op tijd uw VOG ontvangen, krijgt u ongeveer een week voor de verloopdatum uw nieuwe bevoegdheidspas. U hoeft dan daarvoor niets meer te doen.
IBKI waarschuwt u niet als u niet genoeg bijscholing hebt gevolgd, daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Wel krijgt u zes maanden en zes weken voor uw verloopdatum een herinnering dat uw pas binnenkort verloopt.

Via “Mijn IBKI” kunt u zien welke door u gevolgde bijscholing is verwerkt. Daarvoor hebt u wel inloggegevens nodig.
Als uw lesbevoegdheid al is verlengd, ziet u bij de kwalificatie ‘Lesbevoegdheid WRM’ de verlenging met vijf jaar staan.
‘WRM herintrederstraject’ is niet de einddatum van uw bevoegdheid. Deze datum geeft alleen aan tot hoe lang u nog het herintrederstraject mag volgen als uw pas verlopen is.

Let op: Geef adreswijzigingen altijd door aan het IBKI. Zo komt uw verlengde certificaat op het juiste adres.

 • Sinds 1965
 • Klassikale lessen
 • Ervaren docenten
 • Mogelijkheid tot baangarantie
 • RIS 2.0

Veel gestelde vragen

De theoretische bijscholing kost per 2 dagdelen € 98,-

 • inclusief aan- en afmeldkosten bij het ibki,
 • een cursusboek, notitieblok en schrijfmateriaal
 • een lunch (vegan, halal of andere dieetwensen behoren tot de opties)
 • onbeperkt gebruik van onze thee- en koffieautomaat (met verse bonen en melk voor o.a. cappuccino)
 • gratis parkeren

Op de bijscholingsdag zelf moet u bij zich hebben:

– uw rijbewijs als legitimatiebewijs
– uw WRM bevoegdheidspas

De docent van de cursus zal uw identiteitsgegevens controleren. U moet zelf per gevolgd dagdeel uw handtekening zetten als bewijs van uw aanwezigheid. Het is mogelijk dat IBKI dit in een steekproef controleert.

U moet bij IBKI 1 x praktijkbegeleiding doen, uw certificaat moet dat nog geldig zijn. Bij een onvoldoende hebt u twee herkansingsmogelijkheden.

 

Op de pagina Examendocumenten praktijkexamens op de site van het IBKI kunt u het beoordelingsprotocol en het door de examinator gehanteerde scorevoorschrift vinden. Daar staan ook 15 tips die u bij uw voorbereiding kunt gebruiken.

Wij bieden daarnaast korte voorbereidingscursussen praktijkbegeleiding aan.

N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van uw leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er wordt hiervoor op de dag van uw praktijkbegeleiding dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.

Ja, een voldoende resultaat voor een aanvullende WRM-categorie A, C, D of T telt ook als een praktijkbegeleiding.

WRM-kandidaten en bevoegde rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid met 5 jaar willen verlengen moeten bij IBKI een originele VOG aanleveren, die niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Alleen dan is een VOG geldig

Wat is een VOG?

Een VOG is een bewijsstuk dat uw gedrag in het verleden geen risico vormt voor het uitoefenen van het beroep van rijinstructeur. Daarvoor onderzoekt de overheidsdienst Justis of er van u strafbare feiten bekend zijn. Het gaat dan alleen om strafbare feiten die een verband kunnen hebben met het beroep rijinstructeur. U krijgt een VOG als u zulke strafbare feiten niet hebt gepleegd.

Justis gebruikt bij uw VOG-aanvraag een zogenaamde ‘terugkijktermijn’. Bij personen van 23 jaar of ouder kijkt Justis alleen naar strafbare feiten in de 4 jaar vóór de aanvraagdatum. Strafbaar gedrag dat nog langer geleden is, telt niet mee. Dit geldt niet voor zedendelicten, dan is de terugkijktermijn onbeperkt. Tot 23 jaar is de terugkijktermijn 2 jaar, behalve bij zedendelicten of zware geweldsmisdrijven.

Wie moeten een VOG aanleveren?

 1. WRM-kandidaten die stage willen gaan lopen.
 2. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid met 5 jaar willen verlengen.
 3. Rijinstructeurs die een eerste verlenging van hun WRM-bevoegdheid met 6 maanden krijgen.
 4. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid hebben laten verlopen en weer, via het herintrederstraject, WRM-bevoegd willen zijn.
 5. Rijinstructeurs die op dit moment rijinstructie geven in het buitenland en die in het bezit willen komen van een Nederlandse lesbevoegdheid.

 

Aan wie moet ik moet mijn VOG sturen?

U moet uw originele geldige VOG naar IBKI sturen. IBKI registreert deze VOG en vernietigt hem daarna. Als u bij het opsturen aangeeft dat u de VOG weer terug wilt hebben, stuurt IBKI uw VOG terug. Bedenk daarbij wel dat een VOG maar 6 maanden geldig is, daarna hebt u er niets meer aan.

Wanneer moet ik een VOG aanleveren?

 1. Als u een WRM-kandidaat bent moet u een geldige originele VOG bij IBKI aanleveren als u een stagepas (dus bij categorie A, B, C, D en T) nodig hebt, niet eerder. Voor 1 april 2020 ontving een kandidaat die stagepas automatisch, enkele dagen na zijn/haar laatste voldoende resultaat voor fase 1 en 2. Dat is nu niet meer zo. IBKI moet eerst ook een geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw laatste examenresultaat fase 1 of 2 (als u uw VOG daarvoor al hebt ingeleverd).U moet uw VOG op tijd aanvragen. Te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:
  • U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid van uw VOG al weer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.
  • U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw originele geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.
  • U vraagt uw VOG zo laat aan dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum ‘verlopen’.

  Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding begint.

 2. Bent u bevoegd rijinstructeur? Dan moet u een geldige originele VOG aanleveren als u uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. U hebt dan wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd en een voldoende gehaald voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders verloopt uw WRM-bevoegdheid en moet u het herintredertraject volgen.
 3. Bent u als bevoegd rijinstructeur vóór uw verloopdatum drie keer gezakt voor de praktische begeleiding, maar hebt u wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd? Dan wordt uw WRM-bevoegdheid onder voorwaarden met 6 maanden verlengd en krijgt u een nieuwe pas. Vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheid moet u dan wel een geldige originele VOG aanleveren. Zie voor de voorwaarden de informatie over het Educatief traject in die 6 maanden verlenging op deze site.
 4. Bent u een rijinstructeur met een minder dan 5 jaar geleden verlopen WRM-bevoegdheid en wilt u deze bevoegdheid weer terugkrijgen? Dan moet u het herintrederstraject doorlopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas een geldige originele VOG aanleveren. (zie verder punt 1, de procedure is hetzelfde).
 5. Hebt u alleen een buitenlandse instructiebevoegdheid en wilt u een Nederlandse WRM-bevoegdheid hebben? U moet dan een geldige originele VOG aanleveren bij uw aanvraag van de Nederlandse WRM-bevoegdheidspas. IBKI kan aanvullende examens opleggen, afhankelijk van uw buitenlandse instructeursopleiding.

 

Wie beslist of ik een VOG krijg?

De instantie die beslist of u een VOG krijgt is Justis. Justis is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar kijkt Justis naar als ik een VOG aanvraag?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een screeningsprofiel voor de VOG van rijinstructeurs vastgesteld. Justis kijkt naar de volgende zogenaamde functieaspecten. U hebt hiermee te maken in uw beroep van rijinstructeur.

 • 01 Informatie:
  (11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
 • 02 Geld:
  (21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
  (22) budgetbevoegdheid hebben
 • 04 Diensten:
  (41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
 • 05 Zakelijke transacties:
  (53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
 • 06 Proces:
  (61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
  (63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.
 • 08 Personen:
  (84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Voor een nadere uitleg van deze functieaspecten kunt u terecht op de website van Justis (www.justis.nl ), of u kunt deze folder nalezen.

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

U kunt de VOG op de volgende manieren aanvragen:

 • Digitaal: IBKI adviseert u om de VOG digitaal aan te vragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis. De VOG kunt u aanvragen via de site van IBKI. U krijgt dan van Justis een e-mail met een betaallink via iDEAL.
 • Via de gemeente: U moet dan een geheel ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u dit formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen. Ook moet u dan het tarief voor de behandeling van de aanvraag voldoen.Als u in het buitenland woont, staat u niet bij een gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet dan uw VOG direct bij Justis aanvragen. Het derde deel van het aanvraagformulier (voor de gemeente) kunt u overslaan. Zie verder www.justis.nl.

 

Wat kost een VOG?

Voor de digitale aanvraag via IBKI betaalt u €33,85. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente of direct bij Justis betaalt u €41,35. Als er geen VOG wordt afgegeven, krijgt u het betaalde geld niet terug. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag behandelen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

Hoe lang duurt de aanvraag van mijn VOG?

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, beslist Justis binnen vier weken of u een VOG krijgt. Als u in aanraking bent geweest met Justitie, komt er een beslissing binnen acht weken.

N.B. Als uw VOG is geweigerd en vervolgens ná uw pas-verloopdatum alsnog wordt afgegeven, krijgt u alsnog uw bevoegdheidsverlenging van 5 jaar (als aan de overige voorwaarden voor verlenging is voldaan). De verlenging met 5 jaar loopt dan vanaf de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas, dus niet vanaf het moment dat de VOG bij IBKI binnen is.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?

De opgestuurde originele VOG mag maximaal zes maanden oud zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en aanleveren van de VOG?

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de VOG bij Justis en het op tijd aanleveren van de originele VOG bij IBKI.

VOG nodig!

VOG verplicht als u reeds rijinstructeur bent:

Als bevoegde rijinstructeur moet u theoretische bijscholing en praktische bijscholing volgen én een geldige originele VOG aanleveren om uw WRM-bevoegdheidspas met 5 jaar te verlengen. Uw VOG moet dan bij IBKI binnen zijn vóór uw WRM-pas verloopt. Normaal duurt een VOG-aanvraag maximaal 4 weken. Als uw VOG te laat komt, verlengt IBKI uw pas niet en verloopt uw bevoegdheid. U kunt uw bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het vernieuwde herintrederstraject. Dit is een examentraject, geen verlenging.

IBKI kijkt voor de VOG-geldigheid naar de verloopdatum op uw WRM-pas. Op het moment van die verloopdatum mag uw VOG maximaal 6 maanden oud zijn. Het gaat er dus niet om dat uw VOG maximaal 6 maanden oud is op de inleverdatum bij IBKI!

IBKI adviseert u de VOG niet eerder dan 6 maanden vóór uw pas verloopt aan te vragen! U bent dan altijd op tijd! Niet eerder, want de VOG mag immers maximaal 6 maanden oud zijn op de pas-verloopdatum.

VOG verplicht als u instructeur wilt worden:

Als rijinstructeur in opleiding moet u een geldige originele VOG aanleveren om uw WRM-stagepas te krijgen.

Hoe vraag ik mijn VOG aan?

IBKI adviseert uw VOG digitaal aan te vragen via onderstaande knop.

LET OP: Klik bij ‘Aanvraag voor’ op WRM rijinstructie! U weet dan zeker dat u de juiste VOG heeft aangevraagd.

 

Vraag hier je VOG aan

 

Waar moet ik mijn VOG inleveren?

Ondanks het feit dat u de VOG-aanvraag via de site van IBKI heeft gedaan, stuurt Justis de VOG rechtstreeks naar u en niet naar IBKI. Na ontvangst van de VOG moet u de VOG zelf alsnog opsturen naar IBKI. IBKI adviseert de VOG u aangetekend te sturen naar:

IBKI. T.a.v. WRM Afdeling, Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein.

U mag de VOG natuurlijk ook persoonlijk in Nieuwegein afgeven. U moet zich dan melden bij de balie waarna een medewerker van team- WRM de VOG in ontvangst zal nemen.

Na ontvangst van uw VOG, stuurt IBKI altijd een bevestiging per mail. Zorg er dus voor dat het juiste mailadres bij IBKI bekend is. Als IBKI uw VOG heeft verwerkt, kunt u dit zien als u inlogt op onze site www.ibki.nl.

Als u de bevestigingsmail niet ontvangen heeft of als u merkt dat de verwerking van de VOG lang duurt, moet u vóór de verloopdatum van uw pas, zelf contact opnemen met IBKI.
Wilt u uw VOG retour ontvangen, vermeld dit dan even bij uw inzending, dan sturen wij deze aan u retour.

Wilt u de VOG aanvragen via de Gemeente?

U mag de VOG-aanvraag via de Gemeente laten lopen. IBKI adviseert u dit niet te doen omdat het duurder is. Bovendien bestaat de kans dat u een verkeerde VOG aanvraagt.

Indien u desondanks toch besluit de aanvraag via de Gemeente te laten verlopen moet u controleren dat Justis een VOG afgeeft op basis van de onderstaande functieaspecten:

01 Informatie:
(11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.

02 Geld:
(21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
(22) budgetbevoegdheid hebben

04 Diensten:
(41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).

05 Zakelijke transacties:
(53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

06 Proces:
(61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
(63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

08 Personen:
(84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Indien u een VOG aanvraagt op basis van andere dan de hierboven genoemde functieaspecten, zal IBKI deze niet verwerken. IBKI zal dit door middel van een mail laten weten.

Toon meer vragen

Heb je nog vragen? We helpen je graag!

Klanten beoordelen ons met een 9,7
Bron: Klantenvertellen.nl

 • Compleet aanbod

  Een uitgebreid aanbod aan beroepsopleidingen.

 • Kwaliteit

  ISO 9001:2015 en Ecostars gecertificeerd.

 • Betrouwbaar

  Sinds 1965 een begrip in regio Rijnmond.

 • Flexibel

  Wij denken met je mee.

 • Transparant

  Afspraak is afspraak. Geen verborgen kosten.

 • MVO

  Maatschappelijk verantwoord, SROI.

Op zoek naar deskundig opleidingsadvies?