Contact WhatsApp
Login
Van der Bilt onderweg naar 0 sinds 1965 9,7/10
WhatsApp
 • Alles
WRM pakket compleet
€ 5.943,16 excl. BTW
 • Compleet aanbod
 • Theorie
 • Klassikale lessen
 • Praktijkbegeleiding
 • Inclusief autohuur
 • Inclusief stage
 • Inclusief examens
 • Baangarantie mogelijk
Bekijk cursusdata
Meer informatie

Bespaar € 385,- op je opleiding en kies voor het WRM pakket compleet. Neem contact met ons op en reserveer vandaag.

Contact
WRM herintreders pakket
€ 5.403,16 excl. BTW
 • Compleet aanbod
 • Theorie
 • Klassikale lessen
 • Praktijkbegeleiding
 • Inclusief autohuur
 • Inclusief stage
 • Inclusief examens
 • Baangarantie mogelijk
Bekijk cursusdata
Meer informatie
Fase 1B
€ 972,50 excl. BTW
 • 8 uur praktijkbegeleiding
 • Inclusief autohuur examen
 • Inclusief IBKI examenkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie
Fase 1A
€ 1.552,01 excl. BTW
 • 10 dagdelen
 • Klassikale lessen
 • Hoog slagingspercentage
 • Inclusief theorie examen
Bekijk cursusdata
Meer informatie
Fase 2A
€ 532,01 excl. BTW
 • 2,5 dagdelen
 • Klassikale lessen
 • Inclusief IBKI examenkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie

Baangarantie als rijinstructeur?

Baangarantie
Fase 2B
€ 772,00 excl. BTW
 • 4,5 dagdelen
 • Klassikale lessen
 • Inclusief IBKI examenkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie
Fase 3A stage
€ 1.179,- excl. BTW
 • 40 uur stage
 • 35 actief
 • 5 uur passief
 • Exclusief IBKI examenkosten
Fase 3A
€ 1.320,63 excl. BTW
 • 8 uur praktijkbegeleiding
 • Inclusief autohuur examen
 • Inclusief IBKI examenkosten

Werken bij ANWB Rijopleiding Rotterdam?

Baangarantie
RIS-instructeur 2.0 (67)
€ 1.720,- Excl. BTW
 • Deze cursus telt zowel mee voor praktijkbegeleiding als voor 2 bijscholingsdagen
 • Klaar voor de toekomst met RIS 2.0
 • De beste RIS-docenten 2.0
 • Inclusief examen en aan -en afmeldkosten
Bekijk cursusdata
Meer informatie
RIS-instructeur 2.0 bijscholing (68)
€ 605,- Excl. BTW
 • Alleen voor RIS instructeurs
 • Update naar RIS 2.0
 • Klassikale lessen
 • Inclusief aan -en afmeldkosten en exclusief examen
WRM pakket compleet
€ 5.943,16 excl. BTW
WRM herintreders pakket
€ 5.403,16 excl. BTW
Fase 1B
€ 972,50 excl. BTW
Fase 1A
€ 1.552,01 excl. BTW
Fase 2A
€ 532,01 excl. BTW
Fase 2B
€ 772,00 excl. BTW
RIS-instructeur 2.0 (67)
€ 1.720,- Excl. BTW

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit 3 fases met als doel het WRM-certificaat oftewel je instructeursdiploma.

Fase 1

In de eerste fase draait het om de vaardigheid als rij-instructeur of instructrice rondom verkeersdeelname. Het theoretische gedeelte van deze fase komen onderwerpen als wet- en regelgeving, RVV, veiligheid, verkeerstaak en rijprocedures aan bod. Het praktijkgedeelte draait om de eigen rijvaardigheid. Je sluit deze fase af met een theorie-examen die wordt afgenomen door het IBKI, het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche.

Fase 2

​De tweede fase draait om onderwijskunde. Je leert lessen voor te bereiden, te plannen en uit te voeren. De fase wordt afgesloten door twee theorie-examens van het IBKI.

Fase 3

In deze fase volg je 40 uur praktijk instructie. Van die 40 uur kijk je 5 uur mee tijdens de rijlessen, de andere 35 uur geef je zelf les. Deze eindfase sluit je af met een praktijkexamen afgenomen door IBKI. (het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche.)

 • Sinds 1965
 • Versnelde opleiding mogelijk. Haal je WRM pas in 4 maanden
 • Klassikale lessen
 • Ervaren docenten
 • Praktijkbegeleiding
 • Stage bij ANWB rijopleiding
 • Mogelijkheid tot baangarantie
 • RIS 2.0

Veel gestelde vragen

Dit is afhankelijk van hoeveel tijd je er in wilt stoppen. Indien je twee keer per week de klassikale lessen volgt zou je binnen 3 maanden klaar kunnen zijn met fase 1A, 2A, 2B. Dan blijven je stage en examen(voorbereiding) nog over. In theorie zou je in 4-5 maanden klaar kunnen zijn.

Als u zich inschrijft voor uw eerste examenonderdeel moet u aan drie eisen voldoen.

 

1. Schooldiploma

U moet een schooldiploma hebben op minimaal het niveau VMBO theoretische of gemengde leerweg.
Een vergelijkbaar Nederlands of buitenlands diploma is toegestaan. Een deskundige instantie moet dat wel eerst beoordelen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel 14 van het algemeen deel van het examenreglement. Meestal laat uw (toekomstige) opleider dit doen.

Let op: IBKI moet uw originele schooldiploma zien. U kunt het origineel of een gewaarmerkte kopie sturen naar IBKI, Postbus 2360, 3430 DV, Nieuwegein, het beveiligde PDF vanuit DUO mailen naar info@ibki.nl of langskomen met het originele diploma op Structuurbaan 2 in Nieuwegein.
Een gewaarmerkte kopie is een kopie met stempel en handtekening, als bewijs dat de kopie hetzelfde is als het origineel. U kunt hiervoor naar uw oude school, een notaris of (soms) het gemeentehuis.

Geschiktheidstest
Als u niet het juiste diploma hebt, kunt u bij IBKI een Geschiktheidstest doen. Voor meer informatie over de geschiktheidstest gaat u naar pagina ‘Wat is de Geschiktheidstest?’
Bij een voldoende voor de Geschiktheidstest mag u zich inschrijven voor het examen certificaat B.

 

2. 18 jaar

U moet minimaal 18 jaar zijn.

 

3. Rijbewijs B

U moet een geldig rijbewijs B hebben. Een rijbewijs met een beperkingcode 100, 101 of 105 is niet toegestaan. Hiermee mag u namelijk geen rijinstructie geven.

Om u aan te melden voor uw eerste onderdeel van het B-examen gaat u naar ‘Mijn IBKI‘.

WRM-kandidaten en bevoegde rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid met 5 jaar willen verlengen moeten bij IBKI een originele VOG aanleveren, die niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Alleen dan is een VOG geldig

Wat is een VOG?

Een VOG is een bewijsstuk dat uw gedrag in het verleden geen risico vormt voor het uitoefenen van het beroep van rijinstructeur. Daarvoor onderzoekt de overheidsdienst Justis of er van u strafbare feiten bekend zijn. Het gaat dan alleen om strafbare feiten die een verband kunnen hebben met het beroep rijinstructeur. U krijgt een VOG als u zulke strafbare feiten niet hebt gepleegd.

Justis gebruikt bij uw VOG-aanvraag een zogenaamde ‘terugkijktermijn’. Bij personen van 23 jaar of ouder kijkt Justis alleen naar strafbare feiten in de 4 jaar vóór de aanvraagdatum. Strafbaar gedrag dat nog langer geleden is, telt niet mee. Dit geldt niet voor zedendelicten, dan is de terugkijktermijn onbeperkt. Tot 23 jaar is de terugkijktermijn 2 jaar, behalve bij zedendelicten of zware geweldsmisdrijven.

Wie moeten een VOG aanleveren?

 1. WRM-kandidaten die stage willen gaan lopen.
 2. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid met 5 jaar willen verlengen.
 3. Rijinstructeurs die een eerste verlenging van hun WRM-bevoegdheid met 6 maanden krijgen.
 4. Rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid hebben laten verlopen en weer, via het herintrederstraject, WRM-bevoegd willen zijn.
 5. Rijinstructeurs die op dit moment rijinstructie geven in het buitenland en die in het bezit willen komen van een Nederlandse lesbevoegdheid.

 

Aan wie moet ik moet mijn VOG sturen?

U moet uw originele geldige VOG naar IBKI sturen. IBKI registreert deze VOG en vernietigt hem daarna. Als u bij het opsturen aangeeft dat u de VOG weer terug wilt hebben, stuurt IBKI uw VOG terug. Bedenk daarbij wel dat een VOG maar 6 maanden geldig is, daarna hebt u er niets meer aan.

Wanneer moet ik een VOG aanleveren?

 1. Als u een WRM-kandidaat bent moet u een geldige originele VOG bij IBKI aanleveren als u een stagepas (dus bij categorie A, B, C, D en T) nodig hebt, niet eerder. Voor 1 april 2020 ontving een kandidaat die stagepas automatisch, enkele dagen na zijn/haar laatste voldoende resultaat voor fase 1 en 2. Dat is nu niet meer zo. IBKI moet eerst ook een geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw laatste examenresultaat fase 1 of 2 (als u uw VOG daarvoor al hebt ingeleverd).U moet uw VOG op tijd aanvragen. Te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:
  • U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid van uw VOG al weer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.
  • U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw originele geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.
  • U vraagt uw VOG zo laat aan dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum ‘verlopen’.

  Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding begint.

 2. Bent u bevoegd rijinstructeur? Dan moet u een geldige originele VOG aanleveren als u uw bevoegdheidspas met 5 jaar wilt verlengen. U hebt dan wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd en een voldoende gehaald voor de praktische begeleiding. Lever de originele geldige VOG beslist in vóór uw verloopdatum, anders verloopt uw WRM-bevoegdheid en moet u het herintredertraject volgen.
 3. Bent u als bevoegd rijinstructeur vóór uw verloopdatum drie keer gezakt voor de praktische begeleiding, maar hebt u wel 6 dagdelen theoretische bijscholing gevolgd? Dan wordt uw WRM-bevoegdheid onder voorwaarden met 6 maanden verlengd en krijgt u een nieuwe pas. Vóór de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheid moet u dan wel een geldige originele VOG aanleveren. Zie voor de voorwaarden de informatie over het Educatief traject in die 6 maanden verlenging op deze site.
 4. Bent u een rijinstructeur met een minder dan 5 jaar geleden verlopen WRM-bevoegdheid en wilt u deze bevoegdheid weer terugkrijgen? Dan moet u het herintrederstraject doorlopen. U moet dan vóór de aanvraag van de stagepas een geldige originele VOG aanleveren. (zie verder punt 1, de procedure is hetzelfde).
 5. Hebt u alleen een buitenlandse instructiebevoegdheid en wilt u een Nederlandse WRM-bevoegdheid hebben? U moet dan een geldige originele VOG aanleveren bij uw aanvraag van de Nederlandse WRM-bevoegdheidspas. IBKI kan aanvullende examens opleggen, afhankelijk van uw buitenlandse instructeursopleiding.

 

Wie beslist of ik een VOG krijg?

De instantie die beslist of u een VOG krijgt is Justis. Justis is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Waar kijkt Justis naar als ik een VOG aanvraag?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een screeningsprofiel voor de VOG van rijinstructeurs vastgesteld. Justis kijkt naar de volgende zogenaamde functieaspecten. U hebt hiermee te maken in uw beroep van rijinstructeur.

 • 01 Informatie:
  (11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
 • 02 Geld:
  (21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
  (22) budgetbevoegdheid hebben
 • 04 Diensten:
  (41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).
 • 05 Zakelijke transacties:
  (53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
 • 06 Proces:
  (61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
  (63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.
 • 08 Personen:
  (84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Voor een nadere uitleg van deze functieaspecten kunt u terecht op de website van Justis (www.justis.nl ), of u kunt deze folder nalezen.

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

U kunt de VOG op de volgende manieren aanvragen:

 • Digitaal: IBKI adviseert u om de VOG digitaal aan te vragen. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis. De VOG kunt u aanvragen via de site van IBKI. U krijgt dan van Justis een e-mail met een betaallink via iDEAL.
 • Via de gemeente: U moet dan een geheel ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u dit formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs tonen. Ook moet u dan het tarief voor de behandeling van de aanvraag voldoen.Als u in het buitenland woont, staat u niet bij een gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet dan uw VOG direct bij Justis aanvragen. Het derde deel van het aanvraagformulier (voor de gemeente) kunt u overslaan. Zie verder www.justis.nl.

 

Wat kost een VOG?

Voor de digitale aanvraag via IBKI betaalt u €33,85. Voor een VOG-aanvraag via de gemeente of direct bij Justis betaalt u €41,35. Als er geen VOG wordt afgegeven, krijgt u het betaalde geld niet terug. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag behandelen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

Hoe lang duurt de aanvraag van mijn VOG?

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, beslist Justis binnen vier weken of u een VOG krijgt. Als u in aanraking bent geweest met Justitie, komt er een beslissing binnen acht weken.

N.B. Als uw VOG is geweigerd en vervolgens ná uw pas-verloopdatum alsnog wordt afgegeven, krijgt u alsnog uw bevoegdheidsverlenging van 5 jaar (als aan de overige voorwaarden voor verlenging is voldaan). De verlenging met 5 jaar loopt dan vanaf de verloopdatum van uw WRM-bevoegdheidspas, dus niet vanaf het moment dat de VOG bij IBKI binnen is.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?

De opgestuurde originele VOG mag maximaal zes maanden oud zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen en aanleveren van de VOG?

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van de VOG bij Justis en het op tijd aanleveren van de originele VOG bij IBKI.

VOG nodig!

VOG verplicht als u reeds rijinstructeur bent:

Als bevoegde rijinstructeur moet u theoretische bijscholing en praktische bijscholing volgen én een geldige originele VOG aanleveren om uw WRM-bevoegdheidspas met 5 jaar te verlengen. Uw VOG moet dan bij IBKI binnen zijn vóór uw WRM-pas verloopt. Normaal duurt een VOG-aanvraag maximaal 4 weken. Als uw VOG te laat komt, verlengt IBKI uw pas niet en verloopt uw bevoegdheid. U kunt uw bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het vernieuwde herintrederstraject. Dit is een examentraject, geen verlenging.

IBKI kijkt voor de VOG-geldigheid naar de verloopdatum op uw WRM-pas. Op het moment van die verloopdatum mag uw VOG maximaal 6 maanden oud zijn. Het gaat er dus niet om dat uw VOG maximaal 6 maanden oud is op de inleverdatum bij IBKI!

IBKI adviseert u de VOG niet eerder dan 6 maanden vóór uw pas verloopt aan te vragen! U bent dan altijd op tijd! Niet eerder, want de VOG mag immers maximaal 6 maanden oud zijn op de pas-verloopdatum.

VOG verplicht als u instructeur wilt worden:

Als rijinstructeur in opleiding moet u een geldige originele VOG aanleveren om uw WRM-stagepas te krijgen.

Hoe vraag ik mijn VOG aan?

IBKI adviseert uw VOG digitaal aan te vragen via onderstaande knop.

LET OP: Klik bij ‘Aanvraag voor’ op WRM rijinstructie! U weet dan zeker dat u de juiste VOG heeft aangevraagd.

 

Vraag hier je VOG aan

 

Waar moet ik mijn VOG inleveren?

Ondanks het feit dat u de VOG-aanvraag via de site van IBKI heeft gedaan, stuurt Justis de VOG rechtstreeks naar u en niet naar IBKI. Na ontvangst van de VOG moet u de VOG zelf alsnog opsturen naar IBKI. IBKI adviseert de VOG u aangetekend te sturen naar:

IBKI. T.a.v. WRM Afdeling, Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein.

U mag de VOG natuurlijk ook persoonlijk in Nieuwegein afgeven. U moet zich dan melden bij de balie waarna een medewerker van team- WRM de VOG in ontvangst zal nemen.

Na ontvangst van uw VOG, stuurt IBKI altijd een bevestiging per mail. Zorg er dus voor dat het juiste mailadres bij IBKI bekend is. Als IBKI uw VOG heeft verwerkt, kunt u dit zien als u inlogt op onze site www.ibki.nl.

Als u de bevestigingsmail niet ontvangen heeft of als u merkt dat de verwerking van de VOG lang duurt, moet u vóór de verloopdatum van uw pas, zelf contact opnemen met IBKI.
Wilt u uw VOG retour ontvangen, vermeld dit dan even bij uw inzending, dan sturen wij deze aan u retour.

Wilt u de VOG aanvragen via de Gemeente?

U mag de VOG-aanvraag via de Gemeente laten lopen. IBKI adviseert u dit niet te doen omdat het duurder is. Bovendien bestaat de kans dat u een verkeerde VOG aanvraagt.

Indien u desondanks toch besluit de aanvraag via de Gemeente te laten verlopen moet u controleren dat Justis een VOG afgeeft op basis van de onderstaande functieaspecten:

01 Informatie:
(11) Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.

02 Geld:
(21) Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan en
(22) budgetbevoegdheid hebben

04 Diensten:
(41) Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.).

05 Zakelijke transacties:
(53) Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen.

06 Proces:
(61) Het onderhouden/ombouwen/bedienen van (productie)machines en/of apparaten, voertuigen en/of luchtvaartuigen en
(63) (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

08 Personen:
(84) Belast zijn met de zorg voor minderjarigen.

Indien u een VOG aanvraagt op basis van andere dan de hierboven genoemde functieaspecten, zal IBKI deze niet verwerken. IBKI zal dit door middel van een mail laten weten.

Na het behalen van examenfase 1 en 2 moet u stagelopen bij een rijschool. Tijdens die stage moet u een WRM-stagepas bij zich hebben. De stagepas krijgt u als u een voldoende resultaat hebt gehaald voor alle examenonderdelen van examenfase 1 en 2. Zie voor het aanmelden ‘Aanmelden stage’ onderaan deze pagina.

Vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden, moet u eerst ook nog wel een originele geldige VOG bij IBKI aanleveren. Het is belangrijk dat u uw VOG op tijd aanvraagt. Maar let op: uw VOG mag bij aanleveren niet ouder zijn dan 6 maanden! Zie hiervoor verder de uitgebreide notitie over VOG bij ‘Overige info’.

Uw stagepas heeft een geldigheid van 12 maanden. De 12 maanden beginnen op de aanleverdatum van uw VOG óf de datum van uw laatste examenresultaat van fase 1 of 2 (als u de VOG daarvoor al had ingeleverd).

De stage bestaat uit de volgende onderdelen:

 • ten minste 5 passieve uren (= achter in de auto observeren van een les van de stagementor), waarvan 1 uur bestaat uit het meerijden met een CBR-praktijkexamen of tussentijdse toets (TTT) van een leerling van uw stagementor. 4 van de 5 passieve uren mag u meerijden (en laten registreren bij IBKI via uw portfolio) vóórdat u een stagepas hebt. Dat is echter niet verplicht. Voor het uur meerijden bij het CBR hebt u wel een stagepas nodig.
 • ten minste 35 actieve uren (= zelf lesgeven aan een echte rijbewijsleerling).


Let op!
 Vóórdat u een stagebeoordeling kunt aanvragen checkt IBKI eerst of uw stageportfolio volledig is, inclusief het uur ‘meerijden bij een CBR-examen/TTT’. U krijgt hiermee een toelatingskwalificatie om een stagebeoordeling aan te vragen.

U kunt stage-uren plannen tot uiterlijk 28 dagen vóór de verloopdatum van uw stagepas. De wachttijd voor een examendatum van een stagebeoordeling is namelijk 4 tot 6 weken.

U mag maximaal twee keer uw stagebeoordeling herkansen. De herkansingen moeten wel binnen de geldigheidsperiode van uw stagepas liggen. Als u geen voldoende voor de stagebeoordeling hebt gehaald vóór de verloopdatum van uw stagepas, moet u het volledige WRM-examen opnieuw doen. U krijgt wel een vrijstelling van de stage. De stage is dan dus niet meer verplicht, maar stage lopen mag wel, als u nog meer wilt oefenen. Die stage-uren hoeft u niet door te geven. U hebt wel altijd een stagepas nodig, omdat deze verplicht is bij uw examen stagebeoordeling en voor het eventuele oefenen. U dient uiteraard ook weer een VOG in te dienen om uw nieuwe stagepas te verkrijgen.

 

Voorwaarden

De stagelessen geeft u onder direct toezicht van uw stagementor. Die stagementor moet dus tijdens alle stagelessen in de lesauto meerijden.
U mag in één stageperiode meerdere stagementoren en/of leerlingen hebben. Uw stagementor moet ten minste 5 jaar een geldig certificaat B hebben én de WRM-bijscholingscursus ‘Stagementor’ gevolgd hebben. Deze twee eisen gelden niet voor stagementoren die voor 1 april 2020 al stagementor waren, zij blijven stagementor.

 

Invoeren geplande stagelessen en bijhouden van een portfolio

Al uw stagelessen moet u van tevoren in een lessenoverzicht invoeren (zie onderaan deze pagina bij ‘Stageplanning’) en u moet hiervan een portfolio bijhouden. Het portfolio bestaat uit ondertekende handtekeningenformulieren van alle stagelessen plus een ondertekend handtekeningenformulier voor het meerijden met een CBR-examen. U stuurt dit portfolio naar IBKI als uw stage klaar is. Tijdens de stage hoeft IBKI geen verslag, leskaarten, (getekende) handtekeningformulieren of dergelijke te ontvangen.

In principe moet u in de stage alle voorkomende lessen voor de opleiding naar het rijbewijs geven. Dit moet terug te vinden zijn in uw portfolio. De handtekeningenformulieren kunt u printen via uw eigen account in “Mijn IBKI“.

Het één keer meerijden bij een CBR-praktijkexamen of Tussentijdse toets (TTT) van een leerling moet u ook opgeven in uw lessenoverzicht. U moet het handtekeningenformulier hiervoor meenemen naar de CBR-locatie en na het CBR-examen laten tekenen door de CBR-examinator, de leerling en uw stagementor.

 

Steekproefcontrole

Elke stagiair kan tijdens zijn stage een steekproef vanuit IBKI verwachten, op basis van de adressen en begin- en eindtijden van de tevoren opgegeven stagerijlessen. In de steekproef (het formulier staat op de IBKI-site) wordt onder andere gecontroleerd of de opgegeven lessen worden gereden en of de (juiste) stagementor aanwezig is. Op het portfolio dat de stagiair bij zich moet hebben moeten alle eerder gegeven stagelessen volledig zijn afgetekend, dus met handtekeningen van leerling, stagiair en stagementor/stagebegeleider.

In de volgende twee gevallen volgen er sancties:

 • De steekproef kan niet worden uitgevoerd, want er is op de aangegeven tijd en het opgegeven adres geen lesauto met stagiair aanwezig. Dit wordt de stagiair aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren.
 • De steekproef kan wel worden uitgevoerd, maar de stagiair en mentor blijken zich niet aan de regels (stagementor rijdt niet mee bijvoorbeeld) te houden. Dit wordt de stagiair én de mentor aangerekend. Dit houdt het volgende in: de eerste keer een schriftelijke waarschuwing en de tweede keer het schrappen van alle tot dat moment opgegeven stage-uren en het schrappen van de mentor als mentor bij IBKI. Hij/zij kan in die functie niet meer optreden en dus ook niet meer voorkomen op portfolio’s.

Als de stage volledig is afgerond, is er een beoordeling door een examinator van het IBKI. Er wordt één echte rijles beoordeeld.

Voor verdere informatie over de stagebeoordeling gaat u naar ‘Wat kan ik verwachten bij mijn stagebeoordeling?‘.

 

Verdere informatie over:

Op de examendag zelf moet u bij zich hebben:


– de uitnodiging voor het examen
– uw rijbewijs als legitimatiebewijs.
– schrijfgerei naar keuze (balpen, vulpen, enzovoort)


Let op: Soms moet u voor het betreffende examen nog examenspecifieke zaken meenemen. Dat leest u in de uitnodiging. Uw opleider is hiervan ook op de hoogte, hij kan dit terugvinden in de examenreglementen, met name art. 8 van het Algemene deel examenreglement.

Op de pagina Examendocumenten praktijkexamens op de site van het IBKI kunt u het beoordelingsprotocol en het door de examinator gehanteerde scorevoorschrift vinden. Daar staan ook 15 tips die u bij uw voorbereiding kunt gebruiken.

Er zijn daarnaast ook WRM-opleiders die korte voorbereidingscursussen praktijkbegeleiding aanbieden, met een praktijkdeel.

N.B. Het vaststellen van het juiste aanvangsniveau van uw leerling en het eventueel hierop aanpassen van het lesonderwerp, behoort tot de dagelijkse praktijk van een rijinstructeur. Er wordt hiervoor op de dag van uw praktijkbegeleiding dus geen extra voorbereidingstijd gegeven.

Toon meer vragen

Heb je nog vragen? We helpen je graag!

Klanten beoordelen ons met een 9,7
Bron: Klantenvertellen.nl

 • Compleet aanbod

  Een uitgebreid aanbod aan beroepsopleidingen.

 • Kwaliteit

  ISO 9001:2015 en Ecostars gecertificeerd.

 • Betrouwbaar

  Sinds 1965 een begrip in regio Rijnmond.

 • Flexibel

  Wij denken met je mee.

 • Transparant

  Afspraak is afspraak. Geen verborgen kosten.

 • MVO

  Maatschappelijk verantwoord, SROI.

Op zoek naar deskundig opleidingsadvies?